DELIRIUM-EDITION
organisation for tomorrow’s art

Delirium-Edition: organisation for tomorrow’s art to międzynarodowa platforma łącząca artystów rożnych dziedzin w celu popularyzowania sztuki aktualnej wśród szerszej, młodszej publiczności.

Współczesny człowiek będący stale pod naporem ogromnej ilości mediów jest w stanie przeżywać bardziej: wielokanałowo. Dostęp do informacji nie jest już utrudniony, wiec oczekuje on czegoś więcej, czegoś, czego nie da mu nawet 5-wymiarowe kino! Sztuka współczesna ma takie możliwości: odbiorca jest gotów przyjąć wiele rożnych bodźców naraz, co daje nowe, większe możliwości wyrazu.

Sztuka aktualna możne zaoferować jednak jeszcze więcej: osobiste emocje i uczucia, przezywane na żywo! To własnie jeden z powodów, dlaczego koncerty nigdy nie zostaną wyparte przez nagrania. Jako ludzie, potrzebujemy przezywać tu i teraz: bezpośrednio. Każda reprodukcja to tylko cień czy duch prawdziwego.

Delirium-Edition prezentuje nowa formę wyjścia na przeciw potrzebom dzisiejszej publiczności: odbiorca możne interaktywnie współtworzyć wydarzenia: nadawać im swoje ramy, decydować o przebiegu akcji. Dzięki temu żaden koncert nigdy nie będzie taki sam, nie możne się powtórzyć: jest niepowtarzalny tak jak nasze emocje.