ARTLAB

Delirium-ArtLab obejmuje działalność w zakresie promocji i upowszechniania nowej sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk artystycznych oraz kuratorskich wychodzących poza ramy potocznie rozumianej wizualności. Tworzymy możliwości dla powstawania nowatorskich rozwiązań w obrębie sztuki – w tym mediów cyfrowych, sztuki interaktywnej – jak również kreatywnych form ekspozycji czy prezentacji sztuki.

Rozwijamy międzynarodową kolekcję nowej sztuki oraz sieć łączącą twórców reprezentujących różne obszary działalności i dużą różnorodność eksperymentalnych postaw twórczych, ponad wszelkimi granicami.

Organizujemy wystawy: indywidualne – prezentujące szczególnie interesujące jednostki, jak i zbiorowe – oparte na jasno sprecyzowanych zagadnieniach. Projekty kuratorskie stanowią spójną całość z innymi działaniami Delirium-Edition i odwołują się do tematyki innych aktualnie podejmowanych inicjatyw.

Delirium-ArtLab łączy także sztukę z edukacją. Nasza nazwa złożona ze słów “sztuka” i “laboratorium” wyznacza formę i sens działalności.

Delirium-ArtLab jest platformą umożliwiającą eksperymenty artystyczne/społeczne przy równorzędnym współuczestnictwie artystów i publiczności. Poprzez sztukę chcemy koncentrować energię ludzką: sprzyjać nie tylko pobudzaniu świadomości twórczej ale formować społeczeństwo otwarte, oparte na przyszłościowych wartościach, wrażliwe na zmiany w jego środowisku i doceniające otaczającą go różnorodność.