MAGAZYN

Delirium-Magazyn Online to międzynarodowa, otwarta przestrzeń kreatywnej wymiany myśli. Ludzie z całego świata mają możliwość prezentacji swoich innowacyjnych spostrzeżeń dotyczących dzisiejszej sztuki, zwiększając zasięg unikatowych przyszłościowych idei.