Distillery #1

Distillery #1


INFO

When grapes turn
to wine, they long for our ability to change.
When stars wheel
 around the North Pole,
 they are longing for our growing consciousness.
(Old Sufi Proverb)


Dla każdego wykonywanego działania istnieją różne poziomy.
Substancje można rafinować w wielu etapach.
Umiejętności można doskonalić z poziomu na poziom.
Pomysły przejawiają się w postaci różnych skal.
Fakty mogą być nieskończenie poprawiane lub pogarszane.
Niektóre spiralne schody prowadzą w górę lub w dół.

Zespół Delirium Ensemble wybrał dziewięciu kompozytorów z klasy Caspara Johannesa Waltera, których utwory przygotowywane są w kilku fazach prób. Proces destylacji jest esencjonalny: kompozycje realizowane są nie tylko jako takie, ale raczej następuje poszukiwanie ciągłego doskonalenia, sublimacji, rafinowania we wszystkich formach.

Ten wieloaspektowy warsztat dźwięku, rytmu, struktury i świadomości pozwala na wspólne tworzenie, które może głęboko wpłynąć na doświadczenia wszystkich, którzy się z nim zetkną .

Jest to jednocześnie laboraorium, jak i projekt koncertowy, a zatem model artystycznie owocnej platformy.

Konwencjonalne instrumenty kontrastują z Clavemusicum Omnitonum z Basel Studio31 +, klawesyn z 31 nutami na oktawę, strojony w czystym stroju. Ponadto pierwsza prototypowa replika oryginalnego instrumentu autorstwa Harry’ego Partcha zostanie zintegrowana z zespołem.


PROGRAM

Caspar Johannes Walter | Four Hidings | 2019, UA

Polina Korobkova | Squeal of a Sparrow | 2019, UA

Anna Sowa | Setz Dich bitte hin | 2019, UA

Samuel Cook | It’s raining, but I don’t believe it’s raining | 2019, UA

Pablo Catalão | The Rain over Just and Unjust | 2019, UA

Parnaz Soltani | Untitled no.2 | 2019, UA

Jonas Marti | Lorem Ipsum | 2019, UA

Chanhee Lim | segment and eternity | 2019, UA


Wszystkie utwory są dedykowane Delirium Ensemble i Wiktorowi Kociubanowi.


PARTNER