Delirium Ensemble Feldman

Prywatny koncert prezentujący projekt Morton Feldman – Patterns in a chromatic Field.

Poprzez permanentne powiązanie oraz przemieszanie obu instrumentów, trwający zaledwie 90 minut utwór, wywołuje wir, który imponująco manipuluje naszym postrzeganiem czasu!
MIEJSCE

BASEL (CH) – PRIVATE VENUE


FOTO


VIDEO