ANNA SZTWIERTNIA

Cykl bada wzajemnym związek procesów psychicznych i fizjologicznych. Opisuje on wzajemną zależność emocji, zmian świadomości, sposobów zachowania z funkcjonowaniem mózgu, układu krążenia, oddychania, motoryki i układu hormonalnego. Abstrakcyjne, wrażeniowe formy zostały zestawione w kontraście z graficznym językiem nauki, pozwalającym na zmaterializowanie i określenie danych emocji.
Olej na płótnie, 100x120cm, 2016